Kjøpsvilkår og leveringsbetingelser

Generelt
De angitte vilkårene regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Enkelt & Greit AS. Vilkårene gjelder for alle salgstransaksjoner gjort gjennom Enkelt & Greit’s salgskanaler, så lenge ikke andre forhold er avtalt. Enkelt & Greit AS foretar kredittsjekk av alle nye kunder. Hvis kreditt er tilrådelig, gjelder betalingsvilkår som angitt under pkt. 5. Alternativt sendes varer mot forskuddsbetaling eller postoppkrav.

 Informasjon
Enkelt & Greit AS tar forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme på vår nettshop eller i annonser og kataloger. Hvis produktet er utsolgt/utgått vil kunden bli kontaktet, og bli tilbudt en tilsvarende vare.

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos Enkelt & Greit AS, er ansvarlig for betaling av de ytelser Enkelt & Greit AS eller dennes samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommende bruk, såfremt det ikke kan påvises at uvedkommende bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Enkelt & Greit AS side.

Levering
Leveringstiden avhenger av hvilke produkt(er) som bestilles og leveringsadresse. Alle leveringstider som blir oppgitt av Enkelt & Greit AS må anses som veiledende. Normalt sendes varene samme dag bestillingen er mottatt. Antatt leveringstid er ca 1-3 virkedager. Enkelt & Greit AS forbeholder seg retten til leveringsnekt på varer med eventuelt bakgrunn i kraftige prisendringer, lagerstatus, konkurranseforhold og eventuelle andre årsaker.

Fraktkostnader og fakturagebyr
E&G har nettopriser og ingen skjulte kostnader beregnet inn i prisen på varen. Frakt blir viderefakturert kunden basert på gjeldende satser. Ved enkeltordre under NOK 1.000,- påløper et fakturagebyr på NOK 35,- Egne satser på frakt gjelder for webordre, se webshop.enkeltoggreit.no

Betaling
Betaling skjer netto pr. 14 dager. Ved for sen betaling påløper en rente med 1,00% pr. måned fra første dag etter forfall. Rentenota forfaller umiddelbart til betaling. Purregebyr belastes med kr. 60,- pr. forfalt faktura.

Uavhentede pakker
Dersom pakker sendt via posten, ikke er hentet innen 14 dager, returneres den til Enkelt & Greit AS fra Posten. Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr for uavhentet vare, samt frakt begge veier, for å dekke våre kostnader i forbindelse med brudd på avtale. Kunden mottar faktura på beløpet. Kostnadsberegning Porto + gebyr på NOK 150,- = Kostnaden for uavhentet pakke

Salgspant
Enkelt & Greit AS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Force majeure
Er Enkelt & Greit AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den er Enkelt & Greit AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Ansvarsbegrensning
Enkelt & Greit AS erstatningsansvar er begrenset opp til fakturert verdi av gjeldende vare. Enkelt & Greit AS er ikke erstatningspliktig for kjøpers indirekte tap eller skade på eiendom forårsaket av produkter levert fra Enkelt & Greit AS.

Endring i vilkårene
Enkelt & Greit AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.